Inwestycje drogowe zrealizowane w 2014 roku

Przebudowa drogi leśnej gruntowej Sarnianka – Knieja Łuczańska.

Przebudowa dróg gminnych w gminie Iława.

Przebudowa drogi leśnej gruntowej Knieja Łuczańska.

Remont ulic Ks. Witolda i Jana III Sobieskiego w Jonkowie oraz ulic Radosnej i Sójki w Gutkowie na terenie gminy Jonkowo.

Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 1957 N dr. woj. nr 537 – Jagodziny – Lewałd Wielki.

Kontakt w sprawie
usług budowlanych

kierownik robót budowlanych

Piotr Daszkiewicz

664-776-560
p.daszkiewicz@opbm.pl

Zobacz nasze przykładowe realizacje

Loading...