Uzbrojenie zewnętrzne terenu

OPBM Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

oferuje profesjonalne wykonanie sieci i przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych oraz sieci kanalizacji deszczowych.

Nasze przykładowe realizacje

Inwestycje uzbrojeń zewnętrznych terenów

Gmina Jonkowo

sieć wodociągowa w Warkałach

Gmina Barczewo

sieć wodociągowa w Wójtowie

Gmina Dywity

Strefa Przedsiębiorczości Dywity – Ługwałd

Gmina Barczewo

sieć wodociągowa
Jedzbark – Mokiny

Gmina Dywity

sieć wodociągowa ul. Polna w Dywitach

Gmina Dywity

sieci na terenie osiedla „Widok” w Różnowie

Gmina Jonkowo

sieci na terenie osiedla Jonkowo-Południe

Gmina Gietrzwałd

Zabudowa Rekreacyjno-Letniskowa w Rentynach

Kontakt w sprawie
usług budowlanych

kierownik robót budowlanych

Piotr Daszkiewicz

664-776-560
p.daszkiewicz@opbm.pl

Zobacz nasze przykładowe realizacje

Loading...