Budownictwo drogowe

OPBM Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

oferuje profesjonalne wykonawstwo dróg, parkingów, placów itp. z zastosowaniem przełomowej technologii stabilizacji gruntów, wykorzystującej innowacyjne spoiwa hydrauliczne oraz dodatki ulepszające posiadające wszelkie wymagane prawem Aprobaty Techniczne, atesty i certyfikaty.

Nasze realizacje

Inwestycje drogowe

Droga gminna
w Dąbrównie

ul. Słoneczna

Trasa rowerowa Green Velo w Bartoszycach

Droga gminna w Kolnie

Droga nr 104378B

Inwestycje drogowe 2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w Dąbrównie – Jabłonowo.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w Dąbrównie – ul. Słoneczna.

Inwestycje drogowe 2019

Budowa sieci dróg wewnętrznych na terenie osiedla „Widok” w Różnowie, gmina Dywity.

Budowa sieci dróg wewnętrznych na terenie osiedla „Wójtowo”, gmina Barczewo.

Wykonanie zarysu dróg wewnętrznych na terenie osiedla „Unieszewo”, gmina Gietrzwałd.

Inwestycje drogowe 2018

Wykonanie podbudowy zasadniczej przy realizacji zadania „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo”.

Przebudowa drogi gminnej nr 104378B Lachowo – Kiełcze Kopki – Filipki Małe w gminie Kolno.

Inwestycje drogowe 2017

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie drogi gminnej publicznej Nr 163001N Franknowo – Polkajmy i Franknowo – Kramarzewo w gminie Jeziorany.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbica.

Inwestycje drogowe 2016

Przebudowa drogi leśnej nr 29 w Leśnictwie Okocim.

Inwestycje drogowe 2015

Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu bartoszyckiego w mieście i gminie Bartoszyce w ramach budowy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Budowa linii tramwajowej w Olsztynie - Odcinek C (ul. Towarowa i ul. Dworcowa) – wykonanie ulepszenia podłoża gruntowego.

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Sołonka wraz z placami składowania drewna.

Przebudowa dróg gminnych w gminie Iława w miejscowościach Windyki i Franciszkowo.

Inwestycje drogowe 2014

Przebudowa drogi leśnej gruntowej Sarnianka – Knieja Łuczańska.

Przebudowa dróg gminnych w gminie Iława.

Przebudowa drogi leśnej gruntowej Knieja Łuczańska.

Remont ulic Ks. Witolda i Jana III Sobieskiego w Jonkowie oraz ulic Radosnej i Sójki w Gutkowie na terenie gminy Jonkowo.

Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 1957 N dr. woj. nr 537 – Jagodziny – Lewałd Wielki.

Inwestycje drogowe 2013

Przebudowa dróg gminnych w gminie Iława.

Przebudowa drogi pożarowej nr 47 w Leśnictwie Naglady.

Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Góra w Nadleśnictwie Jarocin.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Ciche i Lipowec, gmina Zbiczno.

Wykonanie stabilizacji gruntu na budowie Galerii Warmińskiej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego.

Budowa drogi dojazdowej do gospodarstwa rolnego w Tarławkach koło Węgorzewa.

Wykonanie stabilizacji gruntu na terenie budowy biogazowi o mocy 400 kW w Sławkowie, gmina Kętrzyn.

Inwestycje drogowe 2012

Przebudowa drogi leśnej technologicznej w oddziałach 71, 68a, 68b na terenie Leśnictwa Chmury w Nadleśnictwie Kudypy.

Modernizacja drogi leśnej w Leśnictwie Drozdowo, Nadleśnictwo Łomża.

Przebudowa drogi leśnej i urządzeń drogowych w leśnictwie Suśnik w oddz. 259, 260 o długości 984 mb, gm. Korsze.

Inwestycje drogowe 2011

Przebudowa drogi leśnej nr 16 w Leśnictwie Dylewo, Nadleśnictwo Olsztynek.

Budowa modelowej ścieżki dydaktycznej i drogi dojazdowej do kładki spacerowej w Rezerwacie Dolina Rzeki Wałszy w Nadleśnictwie Orneta.

Wykonanie podbudów pod drogi dojazdowe do Parku Naukowo - Technologicznego wraz z przebudową al. Piłsudskiego w Olsztynie.

Przebudowa drogi dojazdowej do biogazowni w Łęgutach, gm. Gietrzwałd.

Inwestycje drogowe 2010

Remont ulic: Szczepańskiego, Orzeszkowej i Norwida w Barczewie.

Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Gryźliny, gm. Stawiguda.

Stabilizacja gruntu pod budowę hali magazynowo - składowej w Warkałach, gm. Jonkowo.

Przebudowa drogi leśnej w Warkałach, gm. Jonkowo.

Przebudowa dróg leśnych – dojazdów pożarowych w Nadleśnictwie Olsztynek.

Remont drogi gminnej w Gronitach, gm. Gietrzwałd.

Remont drogi leśnej w Strzałowie, gm. Piecki.

Remont drogi gminnej Bartoły Wielkie - Kierzbuń, gm. Barczewo.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domów jednorodzinnych
przy ul. Polnej w Dywitach.

Inwestycje drogowe 2009

Przebudowa końcowego odcinka drogi powiatowej Nr 1372 N Olsztyn-Bartąg (700 m) oraz drogi powiatowej Nr 1374 N Bartąg-Bartążek (1700 m) we współpracy z firmą Strabag oraz Wibex.

Bartąg - Bartążek

Bartąg - Jaroty

Remont drogi gminnej numer 164006N położonej na działce o numerze ewidencyjnym 46/8 w Kaplitynach, gm. Barczewo.

Remont dróg gminnych na działkach 419/3 i 463 w Skajbotach, gm. Barczewo.

Remont drogi gminnej numer 164059N (ul. Kwiatowa) w Wójtowie, gm. Barczewo.

Stabilizacja drogi gruntowej na terenie Zespołu Zabudowy Rekreacyjno-Letniskowej w Rentynach, gm. Gietrzwałd.

Kontakt w sprawie
usług budowlanych

kierownik robót budowlanych

Piotr Daszkiewicz

664-776-560
p.daszkiewicz@opbm.pl

Zobacz nasze przykładowe realizacje

Loading...