Budujemy dla Was

Zakres usług OPBM Sp. z o.o.

Budownictwo drogowe

Budownictwo drogowe

Oferujemy profesjonalne wykonawstwo dróg, parkingów, placów itp. z zastosowaniem przełomowej technologii stabilizacji gruntów, wykorzystującej innowacyjne spoiwa hydrauliczne oraz dodatki ulepszające posiadające wszelkie wymagane prawem Aprobaty Techniczne, atesty i certyfikaty.

Budownictwo mieszkaniowe

Oferujemy profesjonalne wykonanie budowy osiedla, domu jedno lub wielorodzinnego oraz prac remontowych w pełnym zakresie usług.

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo przemysłowe

Budownictwo przemysłowe

Oferujemy profesjonalne wykonanie hal magazynowych wraz z zapleczem biurowym.

Uzbrojenie zewnętrzne terenu

Wykonujemy sieci i przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie zewnętrzne

Niwelacje terenu

Makro i mikroniwelacje terenu

OPBM Sp. z o.o. dysponuje profesjonalnym sprzętem, umożliwiającym wykonywanie szerokiego zakresu robót ziemnych.

Przygotowywanie terenów pod inwestycje

Wykonamy prace melioracyjne, zabudowę rowów, wykopiemy staw i oczko wodne, ogrodzimy teren.

Przygotowywanie terenów

o FIRMIE

OPBM Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

powołaliśmy jako inicjatywę osób związanych zawodowo od wielu lat z budownictwem i obsługą nieruchomości. Jesteśmy zespołem zaangażowanych ludzi o dużym doświadczeniu zawodowym, którzy kładą stały nacisk na rozwój i stałe poszerzanie wachlarza świadczonych usług. Firma przywiązuję dużą wagę do sprawnej organizacji pracy, dokładnego i rzetelnego wykonawstwa zleconych robót oraz do stałego podnoszenia kwalifikacji kadry pracowników, składającej się z inżynierów, techników oraz dobrze wyszkolonych operatorów sprzętu budowlanego.

Dysponujemy nowoczesnym i specjalistycznym sprzętem niezbędnym do sprawnego i profesjonalnego realizowania zleconych nam zadań.

Inne maszyny budowlane i rolnicze: rozkładarki kruszyw Speed Grader, Stehr, rębaki bijakowe, mulczery, maszyny do czyszczenia sieci wod-kan itp.

Kontakt w sprawie
usług budowlanych

kierownik robót budowlanych

Piotr Daszkiewicz

664-776-560
p.daszkiewicz@opbm.pl

Zobacz nasze przykładowe realizacje

Loading...